Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΡΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ>>

Ιδρύθηκε στην Κατερίνη Πιερίας το έτος 1975 ο εκπολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία <<Σύνδεσμος Θρακών Κατερίνης και Νομού Πιερίας>> με έδρα την Κατερίνη,του οποίου το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 160/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 16/1975 στα τηρούμενα βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου.Τροποποιήθηκε στις 15.01.1995 με απόφαση της Γ.Σ. και εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις δια της υπ΄αριθμ. 415/1996 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης . Ήδη τροποποιείται το καταστατικό του στα άρθρα 1,7,10,11,14,19,21,22 ,25 και 34 και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο που έχει ως εξής :


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο 

Ιδρύεται στην Κατερίνη και σ'ολόκληρο  το Ν.Πιερίας εκπολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία <<ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ>>

Αρθρο 2ο 


Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη της Κατερίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου