Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ του ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Σύλλογος θρακών Κατερίνης και οι Θρακικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Ν.Πιερίας ,τίμησαν με την εκδήλωση τους την ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ του ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 05/04/2009 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θρακών Κατερίνης. Χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μανωλοπούλου Δόμνα .Ομιλία από τον τέως πρόεδρο του Συλλόγου Θρακών κ. Αθ Καβουνίδη με Θέμα "Η Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού ως έκφραση και αποτέλεσμα του εθνοφυλετικού φανατισμού των Νεότουρκων". Την εκδήλωση παρακολούθησαν τα μέλη και φίλοι του Συλλόγου.

    " Είπαν"

"... Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα δραματικά γεγονότα του 1906 που συνέβησαν στην Ανατ. Ρωμυλία και αποτέλεσαν την αφορμή του ξεριζωμού του Βορειοθρακικού Ελληνισμού από τις προαιώνιες πατρίδες του, είχαν οργανωθεί και σχεδιασθεί με τη συμμετοχή επίσημων βουλγαρικών κύκλων, όπως επισημαίνεται από τον αντιπολιτευόμενο τύπο της Βουλγαρίας." (Κων/νος Βακαλόποολος)


"Παναγιώτατε Δέσποτα"
"Η εξόντωσις των προσφύγων Χριστιανών είναι μεθοδικότατη. Εάν δια λόγους δήθεν πολεμικούς εκπατρίζονται οι Χριστιανοί μόνον, ηδύναντο να μείνωσιν εις τα μέρη, ένθα άπαξ μεταφέρονται. Δεν συμβαίνει όμως τούτο. Αλλά μόλις διαμείνωσιν επί τινάς ημέρας εις κάποιο μέρος, μετατοπίζονται εις έτερον, ίνα υφίστανται ούτως συνεχείς διωγμούς και ταλαιπωρίας, ίνα εξαντλώνται εκ των κοπώσεων και των μόχθων και ίνα αποθνήσκωσιν επί ποδός... Νυν διά του σημερινού διωγμού ο καθ' ημάς χριστιανικός κόσμος διά παρατεταμένων δοκιμασιών, διά παρατεταμένης πείνης και δίφης, και άνευ σφαγών ακόμη, αποθνήσκει σιγά-σιγά και φθίνει ως η καιομενή λαμπάς. Ο λαός του Θεού θέσιν πλέον εν Τουρκία δεν έχει, απώλεσε τας περιουσίας του, προσβάλλεται η τιμή του, εξυβρίζεται η θρησκεία του και επίκειται η εξισλάμισις αυτού "
(Μητροπολίτης Καλλιπόλεως Κων/νος Κοϊδάκης σε έκθεση του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη)


"... Η αφετηρία των διωγμών και της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μ.Αοίας και αργότερα του Πόντου υπήρξε ο χώρος της Αν. Θράκης. Εκεί (1913-1917) δοκίμασαν και εφάρμοσαν για πρώτη φορά οι Νεότουρκοι και οι πάτρωνες τους Γερμανοί επιτελείς το μοντέλο των μετατοπίσεων των ελληνικών πληθυσμών και των εθνικών εκκαθαρίσεων, εκεί επέβαλαν τη γενοκτονική τους συμπεριφορά και εκεί αξιοποίησαν τα θλιβερά αποτελέσματα των πειραμάτων τους ώστε να τα επεκτείνουν σχεδόν αμέσως στη Δυτ. Μικρασία και αργότερα σε κραυγαλέο βαθμό στον Πόντο..." (Κων. Βακαλόπουλος).        Φωτογραφίες Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου